CULTUUR

Vrij vertaald naar Cicero: bebouwing, of vorming van de geest

Elk mens beschikt over vier vermogens om zijn ervaringen te ordenen in het geheugen en betekenis te geven aan de wereld en zijn plaats in de samenleving: waarneming, verbeelding, begripsvorming en analyse. Hoe beter een kind in staat is deze vermogens in te zetten, hoe meer kans het heeft om zich staande te houden in zijn omgeving, om de mogelijkheden rondom hem te benutten en te pogen over zijn eigen lot te beschikken.

Karakter gelooft in een vaste waarde van cultuur binnen opvoeding en onderwijs. Wij vinden dat elk individu naast het kiezen van een sport moet kunnen kiezen uit een cultuuruiting. Waar sport staat voor een betere lichamelijke conditie zorgt cultuur voor een betere geestelijke conditie.

De schepping van een wereld vol betekenis die een individu deelt met anderen heet cultuur.

In al onze projecten streven wij naar een sterkere binding met en een grote uitstraling van cultuur en creativiteit tussen alle betrokkenen.

© 2019 Karakter  / Peter Groenendijk - Created with Wix.com

- Algemene voorwaarden -